Dompans Autotech

Tony Domnérus som ansvarar för besiktningar och värderingar hos DOMPANS AUTOTECH är förordnad av Sveriges Handelskamrar, vilket innebär att värderingsintyg och besiktningsutlåtanden är juridiskt relevanta samt beaktas seriöst av tvistande parter i försäkringsärenden, tullbesiktningar, fordonsvärderingar, arvstvister o.dyl.

Har du ytterligare funderingar, tveka inte att kontakta oss!

 

Tony Domnérus som ansvarar för besiktningar och värderingar hos DOMPANS AUTOTECH är förordnad av Sveriges Handelskamrar, vilket innebär att värderingsintyg och besiktningsutlåtanden är juridiskt relevanta samt beaktas seriöst av tvistande parter i försäkringsärenden, tullbesiktningar, fordonsvärderingar, arvstvister o.dyl.

Har du ytterligare funderingar, tveka inte att kontakta oss!